Địa chỉ: Thôn Kon Tum Kơ Pơng, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum

   Điện thoại: 02603.864.073;         Fax: 0603.864.073.

   Email: dakrowa.kt@gmail.com

Xã Đăk Rơ Wa nằm cách trung tâm Thành phố Kon Tum khoảng 3 km về hướng Đông – Nam, có địa giới hành chính tiếp giáp các xã, phường như: Trường Chinh, Thống Nhất,  Thắng Lợi, Đăk Blà, Chư Hreng và một phần xã Tây Hà huyện Chư Pah, tinh Gia Lai

- Tổng diện tích tự nhiên là: 2.525,99 ha và chia làm 5 đơn vị Thôn ( Thôn Kon Kơ Tu, thôn Kon Jơ Dri,  Thôn Kon Klor, Thôn Kon Tum Kơ Pơng, Thôn Kon Tum Kơ Nâm).