1. Trương Kiều Phương Xuân

Sđt: 0968502507

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã

2. Lê Văn Thiên

Sđt: 0919575413

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy xã,  Chủ tịch UBND

3. A Tuy

Sđt: 0358354745

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã 

4. Rô Ly Thuyền 

Sđt: 0364742087

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

5. Y  Khiêm

Sđt: 0382453855

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND